• DO12

  MODEL TR82

  Puna maska TR82S sa zaštitom očiju “SPASCIANI”. Puna maska namijenjena je zaštiti dišnih organa i očiju od otrovnih para, plinova, aerosola i prašine. Izrađena je od gume. Vizir s velikom panoramom izrađen je od polikarbonata, a moguće ga je mijenjati rezervnim vizirima. Maska ima 5 traka s kojima se...

  Više...

 • DO20

  MODEL ST85

  Polumaska ST85 “SPASCIANI” Tijelo polumaske izrađeno je od gume (oslonac za bradu, podesivi nosnik). Polumaska ima jedan izdišni ventil izrađen od gumene membrane u plastičnom sjedištu sa zaštitnim poklopcem. Filteri na navoj upotrebljavaju se uz polumasku, a odabiru se ovisno o vrsti agresivnog medija...

  Više...

 • DO13

  FILTERI

  Filteri za TR 82 i ST 85 “SPASICANI”. Filteri strukturom štite od otrovne i agresivne prašine ili kemijski na sebe vežu toksične tvari te štite od štetnih utjecaja para, plinova, aerosola i otopina raznih kemikalija. Tip filtera na navoj određuje se ovisno o radnim uvjetima. Svaki filter označen je trakom...

  Više...

 • duo31

  MODEL DUO

  Polumaska DUO “SPASCIANI” Polumaska Duo je vrlo lagana i ergonomicna. Izradena je od silikonske gume. Tijelo maske ima anatomski oblik, prilagoden licu. Kombinacijom pojedinih traka za ucvršcenje koje su medusobno povezane ostvaruje se najmanje opterecenje pri nošenju. Niski profil maske omogucuje upotrebu...

  Više...

 • do32

  FILTERI

  Filteri za polumasku DUO “SPASCIANI” Filteri štite od utjecaja toksicnih tvari iz kontaminirane radne okoline (razne otopine, soli, aerosoli, plinovi, prašina). Izbor filtera odreduje se ovisno o radnim uvjetima. Svaki filter je oznacen trakom prema europskim normama, ovisno o mediju ili skupini medija od...

  Više...

 • Maska_6800_11

  MASKA 3M 6800

  Serija 6000S Respiratora s punom maskom za lice koristi se zajedno s dvostrukim lakim filtrima koji se pričvršćuju jednostavnim bajunetnim sustavom za spajanje, ostvarujući ekonomičan i fleksibilan odabir. Respiratori se mogu upotrebljavati i sa 3M S-200 sustavom s napajanjem zrakom, radi povećanja komfora i prilagodljivosti....

  Više...

 • Polumaska_6200_11

  POLUMASKA 3M 6200

  GLAVNA SVOJSTVA Zaštitnom maskom serije 6000 učinili ste vrlo ekonomičan izbor. Uštedili ste niskom nabavnom cijenom kao i troškovima održavanja. Ovu zaštitnu masku očistite kao i svaku drugu, te pomoću čistila za maske 3M 105. Serija 6000 opremljena je dvostrukim laganim filterima, po jedan sa svake strane, koji...

  Više...

Back to top