• uže dužine 1,8 m
• 2 metalne kopče na krajevima užeta