Sigurnosna kočnica
• fiksira se na uže kojim se slobodno kreće
• za promjer užeta: Ø 12 mm