Školjka od ABS
Jastučić od PVC-a, poput kože
Dvostruki držač s mogućnošću istodobnog nošenja druge zaštitne opreme (kaciga, varilačka kaciga)
Držač podesiv i obložen radi veće udobnosti
Težina 234 gr