Školjka od žutog ABS
Jastučić od PVC-a, poput kože
Držač podesiv i obložen radi veće udobnosti
Težina 178 gr